Medya Okuryazarlığı

İRFAN ERDOĞAN / YAYINLARI KİTAPLAR

1. Çağdaş Eğitim Sistemleri. Sistem Yayınları, Birinci Baskı: Ekim 1995, Dördüncü Baskı:  Eylül 2000
2.
 Eğitim ve Okul Yönetimi. Alfa Yayıncılık, (Altıncı Baskı) 2007.
3 .Sınıf Yönetimi. Sistem Yayınları, Birinci Baskı: Şubat 2001, Dördüncü Baskı: Haziran 2002
4.
Eğitimde Değişim Yönetimi. Pegema Yayıncılık, Birinci Basım Nisan 2002
5.
Türk Eğitim Sistemi: Sorunlar Çözümler. Sistem Yayıncılık, Kasım, 2002
6.
Öğrenmek, Gelişmek, Özgürleşmek. Sistem Yayıncılık, Mart, 2004
7.
99 Sayfada Verimli Ders Çalışma.  Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ekim 2006

8. Öğrenmenin Gücü. Alfa Yayınları, 2007.

9. Eğitime Dair. Pegem Yayınları. Mayıs 2009.

10. Milli Eğitime Dair. Nobel Yayıncılık. Mayıs, 2010